Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
30.12.2016.

Од 1. јануара 2017. године, приликом регистрације оснивања, предузетници који се одлуче за исплату личне зараде, као основ опорезивања, моћи ће да унесу тај податак, о исплати личне зараде, у Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС, стр. 4 која се односи на предузетнике).

Агенција за привредне регистре ће електронски проследити овај податак Пореској управи преко једношалтерског система регистрације, па предузетници више неће морати посебно да обавештавају Пореску управу о исплати личне зараде.

Увођењем ове новине, процедура за почетак пословања предузетника се додатно скраћује и према броју корака и према броју докумената, које је неопходно доставити државним органима у поступку покретања пословања.

Унапређење пословноg окружењa за предузетнике је остварено на основу веома добре институционалне сарадње и даљег развоја једношалтерског система регистрације, захваљујући којима се прикупљање података за потребе Пореске управе врши преко АПР-а.

Ступањем на снагу измена Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Aгенција за привредне регистре (“Службени гласник РС“, бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16, 100/16), измењена  је и Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС), у коју се уноси додатни податак о исплати личне зараде.

 

Молимо кориснике да обрате пажњу на измењени образац, као и да га преузимају са интернет стране Агенције, а не са других сајтова који нису довољно ажурни.