Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
10.10.2016.

Министарство привреде, у поступку припреме закона којим се уређује стечај, спроводи од данас јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају. Измене и допуне закона се предлажу у циљу унапређења пословног окружења тако да оно буде сигурно за пословање.

Новим решењима превазилазе се проблеми у примени постојећег закона, побољшава положај поверилаца, уз заштиту интереса и очување положаја предузећа у стечају. Циљ је да стечај y пракси буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и стане на ноге, а у случајевимa када то није могуће, намири повериоце и преосталу имовину прода неком ко ће је ставити у функцију.

Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза. Унапређује се и поступак продаје имовине и побољшавају процедуре.

Министарство привреде позива представнике државних органа, судова, јавних служби, стечајне управнике, привреде субјекте и њихова удружења, стручну јавност, невладин сектор и друге заинтересоване да узму учешће у јавној расправи која ће се одржати од 10. до 30. октобра 2016. године. Нацрт закона и друге информације погледајте на http://www.privreda.gov.rs/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-stecaju/

Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају водиће се на округлим столовима, које ће организовати Агенција за лиценцирање стечајних управника и Привредна комора Србије, у градовима Републике Србије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, Београд, Кнеза Милоша 20 или електронским путем на e-mail адресу: stecaj@privreda.gov.rs