Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
02.09.2016.

Привредни субјекти од данас више неће морати да достављају Агенцији за привредне регистре податке о својим текућим рачунима ради регистрације.

Укидање овог корака у процедури за регистрацију привредних субјеката омогућено је на основу преузимања електронских података из Јединственог регистра рачуна Народне банке Србије.

Ова процедура односи се на сва привредна друштва, предузетнике и огранке страних привредних друштава чији се подаци воде у Регистру привредних субјеката АПР-а, који су до сада имали обавезу да након оснивања отворе пословни рачун у комерцијалној банци и тај податак, накнадно, пријаве АПР-у. Ова обавеза односила се и на пријаву сваке промене текућег рачуна коју ће убудуће АПР, аутоматски, преузимати од НБС и те податке ажурирати и објављивати на својој интернет страници.

Електронска размена пословних података између Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије установљена је на основу Споразума о сарадњи потписаног 2013. године којим је дефинисан приступ и међусобно преузимање из база података које води више државних органа, у циљу унапређења сервиса и услуга за грађане, те ефикаснијег обављања послова из надлежности ових државних органа. Преузимање података о текућим рачинима представља наставак ове сарадње.