Ministarstvo privrede je, nakon sprovedenog konkursa, odabralo pet najbolje rangiranih banaka i jednu lizing kompanija koje će biti partneri Ministarstva u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima u nabavci opreme. Javni poziv za privrednike biće raspisan u narednih mesec dana.

Program za nabavku opreme je jedan od najznačajnijih programa za podršku malim i srednjim preduzećima i predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava (25%), sopstvenog učešća (5%) i kredita poslovnih banaka ili lizing kuća (75%). Finansijke institucije sa kojima će Ministarstvo ove godine sprovoditi program su:

1. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
2. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
3. HALKBANK, Beograd
4. ERSTE BANKA A.D. Novi Sad
5. UNICREDIT BANKA SRBIJA A.D. Beograd
6. Raiffeisen Leasing D.O.O. Beograd

Sve dodatne informacije za privrednike (način i obrasci za prijavu, potrebna dokumenta i sl) biće objavljene na sajtu Ministarstva privrede po objavljivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017.