Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
26.06.2018.

Poslovni forum „WB EDIF 2018“ (Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana), čiji je cilj pre svega predstavljanje povoljnijih – linija finansiranja, takozvanih finansijskih instumenata, za mala i srednja preduzeća, održan je danas u Beogradu.

Skup su organizovali Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa Evropskim investicionim fondom, a programom koji je predstavljen obezbeđeno je 650 miliona evra za sektor malih i srednjih preduzeća. Program se najvećim delom finansira iz sredstava EU, iz programa IPA namenjenih Zapadnom Balkanu.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Branimir Stojanović izjavio je na skupu da je prioritet Ministarstva privrede u narednom periodu pružiti veću podršku sektoru malih i srednjih preduzeća, olakšati pristup izvorima finansiranja i nastaviti sa unapređenjem uslova poslovanja.

„U prethodnih šest godina sprovođenja EDIF programa, postignuto je veoma mnogo, naročito u pogledu saradnje između Evropske komisije, finansijskih institucija koje su aktivne u regionu, bilateralnih donatora i ekonomija Zapadnog Balkana“, rekao je Stojanović.

Prema njegovim rečima, jedan od glavnih rezultata platforme je što sada ima više različitih instrumenata finansijske podrške za Zapadni Balkan.

„Za nas je naročito značajna Garancijska šema, jer će se, podsticanjem boljih uslova kreditiranja od strane finansijskih posrednika, olakšati pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća. Tako će više od 100 miliona evra povoljnih kredita biti na raspolaganju za MSP u Srbiji“, naveo je Stojanović.

Đanluka Masimi iz Evropskog investicionog fonda (EIF) izjavio je da je veoma zadovoljan što je prvi „Poslovni forum WB EDIF 2018“ održan na Zapadnom Balkanu.

„Ovo je jedinstvena prilika da se čuju priče kompanija koje su koristile sredstva iz ovog programa, da se razgovara o izazovima i da zajedno predstavimo malim i srednjim preduzećima mogućnosti ovakvog finansiranja“, rekao je on.

Masimi je rekao da se mnogo postiglo prethodnih godina, i da je „WB EDIF“ efikasna i integrisana platforma koja olakšava pristup finansiranju malim kompanijama širom Zapadnog Balkana, pružajući istovremeno opipljive i merljive rezultate.

Kroz „WB EDIF 2018“ program sprovodi se nekoliko različitih finansijskih instrumenata za MSP: kredita, grantova i ulaganja u vlasnički kapital.EU je do sada uložila oko 150 miliona evra u ovu platformu, na osnovu kojih je dostupno više od 650 miliona evra finansiranja za kompanije u regionu. Ova sredstva se plasiraju preko finansijskih instrumenata i programa EDIF-a, koje vode EIF, EBRD, EIB, Svetska banka, OECD, kao i bilateralni donatori. Platforma je do sada podržala 2.500 kompanija u regionu i podržala 39.000 radnih mesta.