Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
22.04.2015.

Државни секретар Милош Петровић изјавио је данас на представљању Нацрта закона о улагањима у Новом Саду да Министарство привреде овај закон предлаже јер је потребно утврдити институционални оквир за подршку домаћим и страним улагањима како би она била ефикаснија.

„СИЕПА и Национална агенција за регионални развој биће интегрисане у Развојну агенцију Србије, која ће наставити започете пројекте, али и преиспитати све што су ове две агенције радиле и ако је потребно применити корективне мере“ рекао је Петровић. Он је објаснио да ће РАС приликом подржавања нових пројеката имати стратешки приступ и да ће пословати на корпоративним принципима.

Петровић је рекао да изједначавањем домаћих и стараних инвеститора покушавамо да подстакнемо и наше компаније да инвестирају. „Постоје добре фирме које желе да улажу, које су јаке и које треба подстаћи“ рекао је Петровић. Циљ је да компаније оставрују профит, реинвестирају и отварају нова радна места, истако је Петровић.

Говорећи о улози локалних самоуправа у реализацији инвестиција Петровић је рекао да је њихова улога веома значајна, па Нацрт закона предвиђа формирање инвестиционих канцеларија на локалном, односно покрајинском нивоу. Оне би требало да подстичу и подржавају улагања, али и да врше контролу.

Државни секретар је рекао да очекује да закон буде усаглашен до лета.