Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
13.12.2016.

Након успешно одржаних радионица у области хемикалија, грађевинских производа и играчака, Министарство привреде је, у сарадњи са Привредном комором Србије и Твининг пројектом „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији, организовало радионице за привреднике и све заинтересоване на тему нових прописа у области лифтова, као и прописа за безбедност производа намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (тзв. „АТЕХ“ производи).

Одржане радионице су важне и за подизање конкурентности српске индустрије и упознавање наших привредника са новим прописима који доносе побољшања у техничком законодавству у овој области и у складу са најбољим искуствима из ЕУ. Циљ је да се додатно заштите корисници и потрошачи, спречи нелојална конкуренција и омогући адекватан надзор над тржиштем и употребом ових производа. Ова област је посебно значајна и за придруживање Србије Европској унији, односно наставак усаглашавања са законодавством ЕУ.

Радионице су део активности Твининг пројекта „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији“, који се спроводи заједнички са конзорцијумом из Чешке Републике (CMI, UNMZ, CAI). Овај пројекат се финансира из претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије (ИПА 2013) у укупној вредности од 1.000.000 евра. Пројекат треба да омогући даље унапређење система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, кроз јачање капацитета органа који су надлежни за ову област, као и пружаоца услуга оцењивања усаглашености.