Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.02.2017.

Министарство привреде је, након преноса акција на Републику Србију, спровело поступак прикупљања писама о заинтересованости за приватизацију Пољопривредног комбината Београд (ПКБ). Писма о заинтересованости доставило је једно физичко лице из Ковина, две компаније из Србије, као и компаније из Уједињених Арапских Емирата, НР Кине, Сингапура и две из Велике Британије.

Наглашавамо да писма о заинтересованости нису обавезујућа, нити недостављање писама о заинтересованости на било који начин елиминише могућност учествовања у даљем поступку.

Министарство привреде ће у наредном периоду, ценећи процену вредности капитала, имовине и обавеза ПКБ дату на дан 31. децембар 2016. године (коју треба да достави ПКБ), стратешки значај фирме, као и исказано интересовање инвеститора, предложити Влади најоптималнији начин за приватизацију. То може бити продаја капитала, имовине, стратешко партнерство или комбинација наведених модела.

Након одлуке Владе Републике Србије о начину приватизације, Министарство привреде ће објавити јавни позив у року који зависи од низа активности које претходе, а које су различите за сваки модел приватизације.  Заинтересована лица ће потом моћи да доставе своје пријаве, без обзира да ли су у поступку прикупљања писама о заинтересованости доставили исто.

Подсећања ради, како у претходном приватизационом поступку није било заинтересованих купца имовине ПКБ, акције у власништву Града Београда пренете су прошле године на Републику Србију, чиме је отворено више могућности за избор и примену најоптималнијег начина приватизације, једним или комбиновањем више расположивих и модела приватизације који се, у складу са законом, примењују код предузећа у власништву Републике Србије.

Министарство привреде је почетком године у циљу коначног решавања статуса ПКБ-а и његове припреме за приватизацију образовало и Радну групу коју чине представници те компаније, Министарства привреде, Министарства финансија и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Задатак радне групе је и да припреми извештај за Владу РС који би обухватио анализу података и предлоге потребних активности ради обезбеђивања услова за несметано пословање ПКБ.

О Пољопривредном комбинату Београд:

ПКБ  је једно од највећих пољопривредних предузећа у Србији и произвођача млека у Европи, које запошљава 1.782 радника, од којих 120 у зависним предузећима. Ратарску производњу организује на 20.500 ha обрадивог земљишта и има око 23.000 грла стоке. Протекле године произвела је 60 милиона литара млека, од чега је око 56 милиона литара продато. ПКБ учествује са 10-12% у укупној количини произведеног млека у Србији и са 53% у снабдевању тржишта Београд.