Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
23.02.2017.

Ministarstvo privrede je, nakon prenosa akcija na Republiku Srbiju, sprovelo postupak prikupljanja pisama o zainteresovanosti za privatizaciju Poljoprivrednog kombinata Beograd (PKB). Pisma o zainteresovanosti dostavilo je jedno fizičko lice iz Kovina, dve kompanije iz Srbije, kao i kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, NR Kine, Singapura i dve iz Velike Britanije.

Naglašavamo da pisma o zainteresovanosti nisu obavezujuća, niti nedostavljanje pisama o zainteresovanosti na bilo koji način eliminiše mogućnost učestvovanja u daljem postupku.

Ministarstvo privrede će u narednom periodu, ceneći procenu vrednosti kapitala, imovine i obaveza PKB datu na dan 31. decembar 2016. godine (koju treba da dostavi PKB), strateški značaj firme, kao i iskazano interesovanje investitora, predložiti Vladi najoptimalniji način za privatizaciju. To može biti prodaja kapitala, imovine, strateško partnerstvo ili kombinacija navedenih modela.

Nakon odluke Vlade Republike Srbije o načinu privatizacije, Ministarstvo privrede će objaviti javni poziv u roku koji zavisi od niza aktivnosti koje prethode, a koje su različite za svaki model privatizacije.  Zainteresovana lica će potom moći da dostave svoje prijave, bez obzira da li su u postupku prikupljanja pisama o zainteresovanosti dostavili isto.

Podsećanja radi, kako u prethodnom privatizacionom postupku nije bilo zainteresovanih kupca imovine PKB, akcije u vlasništvu Grada Beograda prenete su prošle godine na Republiku Srbiju, čime je otvoreno više mogućnosti za izbor i primenu najoptimalnijeg načina privatizacije, jednim ili kombinovanjem više raspoloživih i modela privatizacije koji se, u skladu sa zakonom, primenjuju kod preduzeća u vlasništvu Republike Srbije.

Ministarstvo privrede je početkom godine u cilju konačnog rešavanja statusa PKB-a i njegove pripreme za privatizaciju obrazovalo i Radnu grupu koju čine predstavnici te kompanije, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zadatak radne grupe je i da pripremi izveštaj za Vladu RS koji bi obuhvatio analizu podataka i predloge potrebnih aktivnosti radi obezbeđivanja uslova za nesmetano poslovanje PKB.

O Poljoprivrednom kombinatu Beograd:

PKB  je jedno od najvećih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji i proizvođača mleka u Evropi, koje zapošljava 1.782 radnika, od kojih 120 u zavisnim preduzećima. Ratarsku proizvodnju organizuje na 20.500 ha obradivog zemljišta i ima oko 23.000 grla stoke. Protekle godine proizvela je 60 miliona litara mleka, od čega je oko 56 miliona litara prodato. PKB učestvuje sa 10-12% u ukupnoj količini proizvedenog mleka u Srbiji i sa 53% u snabdevanju tržišta Beograd.