Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
05.10.2017.

У Министарству привреде данас је, у 12 часова, отворен главни коверат за приватизацију фармацеутске компаније „Галеника“.

У предвиђеном року, за достављање пријава за учешће у поступку продаје капитала „Галенике“, који је истекао 02. октобра 2017. у 12 часова, стигле су две понуде – компанија Амицус СРБ доо Београд, и Аелиус Луксембург – повезано лице ЕМС С/А из Бразила.

На данашњем отварању, прегледана је документација о идентификацији понуђача и она којом се доказује испуњеност квалификационих критеријума.

Комисија за спровођење поступка проверава достављену документацију, након чега ће предложити Министарству привреде да одобри достављене пријаве, односно да одобри додатан рок за допуну документације.

Отварање коверти које садрже податке о финансијској понуди уследиће се тек када се утврди да је документација достављена у оквиру коверта „подаци о понуђачу“ у потпуности у складу са правилима поступка.

У овом тренутку није могуће одредити тачан датум отварања финансијске понуде, али се очекује да буде одржано у другој половини октобра