Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
13.09.2018.

U Ministarstvu privrede danas je, u 12 časova, otvoren glavni koverat za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd AD.

U predviđenom roku, do 10. septembra 2018. u 12 časova, privatizacionu dokumentaciju su otkupile dve kompanije, a prijavu za učešće u postupku privatizacije PKB dostavila je jedna kompanija – Al Dahra Srbija.

Prilikom otvaranja glavnog koverta, konstatovano je koja je dokumentacija dostavljena  u cilju dokazivanja ispunjenosti kvalifikacionih kriterijuma  i identifikaciji ponuđača.

Komisija za sprovođenje postupka je tom prilikom utvrdila da je dostavljena dokumentacija u okviru koverta „podaci o ponuđaču“, u potpunosti u skladu sa pravilima postupka.  Otvaranje koverte koja sadrži podatke o finansijskoj ponudi biće održano u petak, 14. septembra u 12.00 sati.