Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.04.2015.

„Новим законом о улагањима настојимо да изградимо институционални оквир за подршку и контролу инвестиција и да формално-правно изједначимо домаће и стране инвеститоре“, рекао је државни секретар Милош Петровић данас у Нишу на првој јавној расправи о Нацрту закона о улагањима. Он је истакао да је циљ новог закона да се исправе недостаци система, да се осигура ефикасна реализација улагања и обезбеде бољи резултати и свеобухватнији ефекти.

Нацрт новог закона предвиђа формирање Развојне агенције Србије која ће бити правни следбеник Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој. „Развојна агенција Србије пословаће по корпоративним принципима, њоме ће управљати професионални менаџмент и инсистираћемо на мерљивим резултатима“, нагласио је Петровић.

Нацрт закона такође предвиђа и формирање Савета за економски развој у циљу боље координације и реализације инвестиционих пројеката.

Говорећи о 192 пројеката који се већ реализују, Петровић је рекао да ће ове инвестиције бити настављене и да ће за њих убудуће бити задужена Развојна агенција Србије.

Петровић је најавио стратешки приступ у подршци инвестицијама у зависности од потенцијала сваког региона или краја Србије. „Сваки регион има потенцијал за одређену привредну грану. Циљ нам је да те потенцијале искористимо на најбољи могући начин. Висина и начин подстицаја биће утврђени подзаконским актима на основу степена развијености одређеног подручја и значаја за Србију“, рекао је Петровић.