Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.11.2016.

Помоћник министра за инфраструктуру квалитета Јован Петровић изјавио је данас на скупу поводом доделе награде Оскар квалитета да Министарство привреде посебну пажњу поклања јачању свести о значају инфраструктуре квалитета и подстиче примену савременог техничког законодавства и српских стандарда. „То једини пут који ће нашу привреду учинити конкурентном, уклонити препреке у трговини и остварити оптимални ниво заштите здравља и безбедности потрошача“, нагласио је Петровић.

Он је објаснио да је Министарство привреде спровело хармонизацију са законодавством ЕУ у свим кључним областима које су у нашој надлежности и успоставило хоризонтални правни и институционални оквир.

„Настављамо да радимо са колегама из других ресорних министарстава и регулаторних институција на хармонизацији прописа у преоосталим областима, чиме ћемо поред наведених циљева, постићи и даљи напредак у приступању Србије ЕУ и  отварање Преговоарачког поглавља 1 – Слобода кретања робе“ рекао је он.

Помоћник је најавио да ће фокус у наредном периоду бити и на примени прописа и стандарда у пракси, анализи потреба и могућности учесника на тржишту Србије, као и на координацији рада тржишног и испекцијског надзор на терену.

Говорећи о значају Награде Оскар квалитета, Петровић је реако да она указује на најбоље примере компанија и организација у примени стандарда и тиме дају подстицај осталим привредницима да се угледају на оне најбоље, и нашу привреду усмеравају ка унапређивању ресурса и резултата рада.

„Уверен сам да ће ова манифестација наставити добру традицију и дати допринос у креирању окружења коме заједнички тежимо“ рекао је он.