Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
15.11.2016.

Pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta Jovan Petrović izjavio je danas na skupu povodom dodele nagrade Oskar kvaliteta da Ministarstvo privrede posebnu pažnju poklanja jačanju svesti o značaju infrastrukture kvaliteta i podstiče primenu savremenog tehničkog zakonodavstva i srpskih standarda. „To jedini put koji će našu privredu učiniti konkurentnom, ukloniti prepreke u trgovini i ostvariti optimalni nivo zaštite zdravlja i bezbednosti potrošača“, naglasio je Petrović.

On je objasnio da je Ministarstvo privrede sprovelo harmonizaciju sa zakonodavstvom EU u svim ključnim oblastima koje su u našoj nadležnosti i uspostavilo horizontalni pravni i institucionalni okvir.

„Nastavljamo da radimo sa kolegama iz drugih resornih ministarstava i regulatornih institucija na harmonizaciji propisa u preoostalim oblastima, čime ćemo pored navedenih ciljeva, postići i dalji napredak u pristupanju Srbije EU i  otvaranje Pregovoaračkog poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe“ rekao je on.

Pomoćnik je najavio da će fokus u narednom periodu biti i na primeni propisa i standarda u praksi, analizi potreba i mogućnosti učesnika na tržištu Srbije, kao i na koordinaciji rada tržišnog i ispekcijskog nadzor na terenu.

Govoreći o značaju Nagrade Oskar kvaliteta, Petrović je reako da ona ukazuje na najbolje primere kompanija i organizacija u primeni standarda i time daju podsticaj ostalim privrednicima da se ugledaju na one najbolje, i našu privredu usmeravaju ka unapređivanju resursa i rezultata rada.

„Uveren sam da će ova manifestacija nastaviti dobru tradiciju i dati doprinos u kreiranju okruženja kome zajednički težimo“ rekao je on.