Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
17.10.2016.

„Obaveza svake, pa i naše države, je da stvori uslove da preduzeća proizvode i plasiraju proizvode koji su konkurentni i bezbedni za potošače. To je i naša obaveza na putu ka Evropskoj uniji, ali mi to pre svega radimo zbog naših preduzeća“ rekao je pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta i predsednik Pregovaračke grupe 1 Jovan Petrović.

On je na skupu na kome je predstavljen Nacrt strategije i Akcioni plan za poglavlje 1Sloboda kretanja robe, Potpuna integracija srpske privrede u jedinstveno tržište Evropske unije rekao da se podrazumeva da, u procesu pristupanja, moramo usvojiti mere kojima se obezbeđuje trgovina bez nepotrebnih tehničkih prepreka, vodeći pri tome računa da se obezbede uslovi da naša privreda proizvodi i na tržište stavlja bezbedne i kvalitetne proizvode.

„Srbija je u tom cilju uspostavila neophodan sistem i do sada preuzela oko 75% zakonodavstva i 97% evropskih standarda. Proces usklađivanja i dalje traje, pa bih zato naglasio činjenicu da je Strategija i Akcioni plan o kojima govorimo danas, od velike važnosti ne samo za otvaranje Poglavlja 1 i našu integraciju u EU, već pre svega za srpsku industriju u celini, kao i za zaštitu potrošača.

Ministarstvo privrede na čelu je Pregovaračke grupe 1 – Sloboda kretanja robe i ima ulogu koordinatora u oblasti tehničkih propisa za bezbednost proizvoda i infrastrukture kvaliteta. «Predstoji nam aktivna saradnja u ovoj oblasti sa resornim ministarstvima, institucijama infrastukture kvaliteta, privrednom komorom, nevladinim sektorom i drugim partnerima kako bismo u potpunosti preuzeli i primenili propise koji su u nadležnosti drugih institucija“ rekao je Petrović.

On je posebno zahvalio kolegama sa Tvining projekta iz Češke Republike, koji su se uključili u veoma važnom trenutku u ove aktivnosti, kroz značajnu podršku u brojnim aspektima. „Iako je ovaj deo pregovaračkog procesa ocenjen kao jedan od najnaprednijih, proces harmonizacije je još uvek u toku, a to je upravo oblast u kojoj će nam projekat najviše pomoći”, zaključio je Petrović.