Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
07.05.2015.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Miloš Petrović poručio je na stručno-naučnom skupu “Telekom danas i sutra“ da niko ne osporava da je „Telekom“ važna firima koja dobro posluje, istakavši da se, ipak, treba zapitati šta bi bilo u narednim godinama i da li bi „Telekom“ uspeo da izdrži u trci sa svetskom konkurencijom na tržištu telekomunikacija.

„Da li je bolje da se sami vežbamo ili da učimo od najboljih i nađemo dobrog strateškog partnera“, zapitao je Petrović podsetivši da je izabran privatizacioni savetnik za Telekom – francuska kompanija Lazar.

„Telekom Srbija“ je u martu prihvatio ponudu francuske konsultantske firme Lazar frer SAS za pružanje usluga privatizacionog savetnika u procesu prodaje kompanije.

Od savetnika se očekuje da roku od dva meseca utvrdi predlog modela privatizacije „Telekoma Srbija“.

Savetnik će u narednom periodu najpre uraditi procenu vrednosti kompanije, ekonomsku i pravnu analizu, kao i analizu tržišta.

Potom se očekuje da konsultant predloži modele privatizacije i pripremi vremenski i metodološki plan spovođenja tog procesa.

Na osnovnu predloga privatizacionog savetnika, većinski akcionar, Vlada Srbije, treba da donese odluku o nastavku procesa privatizacije i izabere jedan od predloženih modela prodaje paketa akcija „Telekoma“.

Time bi trebalo da otpočne druga faza privatizacije Telekoma.