Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
27.09.2016.

Министарство привреде и Министарство пољопривреде и заштите животне средине су, кроз твининг пројекат „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији“, организовали дводневну радионицу за привреднике на тему примене прописа у области хемикалија који су од значаја за безбедност производа на тржишту.

Европски експерти из ове обалсти су српским привредницима пренлеи искуства и прописе ЕУ који се односе на употребу хемикалија у производњи и промету роба, као и важећим ограничењима када су у питању хемијске супстанце.

Ово је прва у низу радионица о значају примене техничког законодавства које се односи на безбедност производа, његове улоге у подизању конкурентности српске индустрије и развијању система који има за циљ заштиту здравља и безбедности корисника, односно потрошача, коју ће Министарство привреде у сарадњи са Привредном комором Србије организовати у наредном периоду.

Радионице су део активности Пројекта који се финансира из претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије у укупној вредности од 1.000.000 евра. Главни циљ је даље унапређење система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, кроз јачање капацитета органа који су надлежни за ову област, као и пружаоца услуга оцењивања усаглашености.