Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
12.10.2015.

Министарство привреде ће у оквиру серије едукативних радионица намењених сектору малих и средњих привредних друштава представити мере финансијске и нефинансијске подршке које се пружају овом привредном сектору, a које имају за циљ јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

Такође, током радионица ће бити представљен и Програм стандардизованог сета услуга за мала и средња предузећа у 2015. години, а привредници ће бити упознати и са основним циљевима и мерама подршке овом сектору у оквиру недавно усвојене Стратегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности као и осталим програмима финансијске подршке МСПП у 2015. години.

Едукативне радионице за привреднике и предузетнике „Развој предузетништва, ефикасније пословање и јачање конкурентности“, које организје Привредна комора Србије сарадњи са Министарством привреде, Министарством финансија-Управом царина имају за циљ едукацију и информисање предузтника о програмима и могућностима којима могу да унапреде пословање.

Представници Привредне коморе Србије ће у оквиру радионица „Развој предузетништва, ефикасније пословање и јачање конкурентности“ представити нови пакет услуга ПКС, који обухвата правну помоћ, финансијски консалтинг, подршку за излазак на инострана тржишта, помоћ у аплицирању за фондове и програме ЕУ. На радионицама ће бити представљен и web портал Poslovanje.rs на коме се налазе бројне информације о расположивим изворима финансирања, базама потенцијалних пословних партнера, информације о ЦЕ знаку, Форуму привреде о прописима као и Бизнис Инфо Сервис – информативни сервис ПКС који у року од 48 сати обезбеђује информације потребне за дневно пословање. Поред тога, привредници ће бити у прилици да добију и детаљне информације о споразумном финансијском реструктурирању као начину решавања финансијских проблема као и информације о контролисању услуга приватног обезбеђења.

Представници Министарства финансија-Управе царина ће на радионицама представити мере за поједностављење царинске процедуре: кућно царињење, поједностављење по фактури, овлашћени привредни субјекти ( ОПС ), овлашћени прималац и овлашћени пошиљалац.
Управа царина Министарства финансија за привреднике припремила је брошуру „Српска царина у сусрет привреди“ – кратак приказу погодности и олакшица које би могле да унапреде пословање домаћих привредника, са акцентом на поједностављене царинске поступке. Брошура ће бити доступна на радионицама у регионалним привредним коморама.

Едукативне радионице ће се одржавати у периоду октобар-децембар 2015. године у регионалним привредним коморама у Србији,

Радионице „Развој предузетништва, ефикасније пословање и јачање конкурентности“ организоваће се по следећем распореду:

ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
13. октобар – РПК Крушевац 03. новембар – РПК Ниш 01. децембар – РПК Ваљево
20. октобар – РПК Суботица 05. новембар – РПК Краљево 08. децембар – РПК Сремска Митровица
28. октобар – РПК Ужице 10. новембар – РПК Крагујевац 15. децембар – ПК Србије
24. новембар – ПК Војводине
26. новембар – РПК Зајечар