Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
02.09.2015.

Министарство привреде започиње у петак јавну расправу о Нацрту закона о задругама.

Циљ је да се новим прописом превазиђу застарела решења тренутно важећих закона, који су донети деведсетих година у потпуно другачијим друштвено-економским околностима и створи одговарајући правни оквир за поновно оживљавање земљорадниучког, али и других облика задругарства у Србији.

Оживљавање задруга поготово је битно за развој села, јер велику корист од удруживања у задруге могу да остваре ситни пољопривредни произвођачи који тако могу да постану конкурентнији у отвореној тржишној утакмици.

Нови закон коначно решава и проблем имовине у друштвеној својини, чији су корисници задруге.

Јавна расправа о нацрту овог закона биће спроведена од 4. до 24. септембра 2015. године у Новом Саду, Нишу и Београду.

Министарство позива све заинтересоване да узму учешће у јавној расправи, дају примедбе, предлоге и сугестије како бисмо дошли до што бољег законског предлога.