Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.06.2016.

Држава је у овој години издвојила око 160 милиона динара као подршку српској привреди у увођењу стандарда који омогућавају да  она буде конкурентнија на тржишту ЕУ, речено је данас на Петој балканској конференцији о стандардизацији, где је наведено да је Србија у овој области највише напредовала у региону.

„Конкурентнот српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да произведу квалитетне и безбедне производе, а у складу са захтевима одговарајућих техничких прописа и стандарда. Србија је у овој области највише напедовала у региону“, изјавио је помоћник министра за инфраструктуру квалитета Јован Петровић.

Као предуслов за такву производњу потребан је ефикасан и међународно признат систем инфратруктуре квалитета, објаснио је он, додајући да је у Србији успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета, методологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације са захтевима техничких прописа и стандарда.

Поред овог система квалитета који је на располагању привреди, додаје, министарство и држава кроз посебне програме помажу предузећима да уведу стандарде са циљем да она унапреде производњу, производе учине квалитенијим и атрактивнијим за европско тржиште.

Од укупно 160 милиона Развојна агенција Србије је преко својих програма определила 70 милиона динара за увођење стандарда за предузетнике који већ раде, док је 90 милиона издвојено за интернационализацију наших предузећа и њихов излазак на страна тржишта.

Како су објаснили представници Министарства привреде, Србија је до сада већ преузела 97 одсто стандарда и 75 одсто техничких прописа Европске уније који гарантују да су производи српских компанија безбедни и квалитетни.