Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
16.12.2015.

Министарство привреде је након спроведеног јавног позива за доделу средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја, утврдило 15 локалних самоуправа које су испуниле услове и оствариле право на коришћење средстава за суфинасирање пројеката од значаја од регионали и локалани развој.

Пројекти који су предмет суфинансирања односе се на унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре, стварање повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе, ревитализацију браунфилд локација, успостављање и унапређење међуопштинске сарадње и јавно-приватно партнерство.

Укупна вредност ових пројеката које градови и општине финаснирају из сопствених или другх извора је 493.171.811 динара. Министарство привреде ће ове пројекте који ће значајно допринети регионалном и локалном развоју и побољшању пословне климе суфинансирати са 76.414.096 динара.

Локалне самоуправе којима је одобрено суфинансирање пројеката су: Власотинце, Мионица, Бач, Оџаци, Тител, Врање, Кладово, Ужице, Ивањица, Голубац, Ћуприја, Велика Плана, Смедерево, Ниш и Краљево.

Програм подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја Министарство привреде спроводи у срадњи са Националном агенцијом за регионални развој.

Mинистарство привреде је расписало у јулу, 2015. године Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја, који је трајао до 1. октобра, 2015. године.  На Јавни позив пријавило се 27 јединица локалних самоуправа, од који је 15 испунило услове и остварило право на коришћење средстава.