Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
04.05.2018.

Министарство привреде донело је одлуку да суфинансира 54 пројекта у 57 локалних самоуправа, и то у прелиминарном износу од 143 милиона динара.

Одлука је донета након спроведеног јавног позива, а новац је намењен за израду пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте, унапређење индустријских и пословних зона, браунфилд локацијe и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Локалне самоуправе ће у наредном периоду спровести јавнe набавкe. На основу износа из уговора који буду закључиле са најповољнијим понуђачем, биће утврђен и коначан износ којим ће Министарство привреде суфинансирати пројекте, а у складу са пропорцијама по којима су средства додељена Oдлуком.

 

Резултати из 2017. године показали су да је овај вид подршке локалним самоуправама добра основа за припрему квалитетних пројеката. Зато Министарство, у оквиру Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години, наставља да, у зависности од степена развијености локалне самоуправе, суфинансира укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.

Министарство привреде је прошле године суфинансирало израду пројектно-техничке документације за 48 локалних самоуправа у вредности од 107,5 милиона динара, од којих су три пројекта регионалног карактера. За 21 пројекат неразвијених општина одобрено је 56,9 милиона динара.