Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
24.04.2016.

Republika Srbija poseduje dobre temelje za uspešnu filmsku industriju. Ključna infrastruktura obuhvata visoko rangirane filmske studije, brojne producentske kuće koje pružaju kvalitetne usluge i visokoprofesionalne filmske ekipe. Pored toga Srbija raspolaže izvanrednim filmskim lokacijama.

Iako naša zemlja nudi visok nivo usluga i nižu strukturu troškova, pun potencijal za rast industrije ne može biti realizovan bez programa podsticaja.

Vlada Republike Srbije u cilju podsticanja privrednih aktivnosti, povećanja zaposlenosti u filmskoj industriji, proizvodnim i uslužnim delatnostima, kao i promocije potencijala u ovoj industriji, dodeljuje podsticaje u oblasti filmske industrije.

Pravni okvir za privlačenje ove vrste ulaganja je Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, kojom se uređuju uslovi i način dodele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo (filmove, serije, namenske, dokumentarne i animirane filmove), a u cilju podsticanja privrednih aktivnosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji.

U skladu sa navedenom uredbom, Vlada Republike Srbije je donela Odluku o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja koja razmatra zahteve za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti filmske industrije. Komisija za dodelu podsticaja zauzima stavove o pitanjima od značaja u vezi sa primenom propisa kojima se uređuje dodela podsticaja u ovoj oblasti.

Ministar nadležan za poslove privrede doneo je  Pravilnik kojim se bliže propisuju vrste i sadržina obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrazac zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo.

Ministarstvo privrede raspisalo je stalno otvoreni javni poziv za dodelu podsticaja za proizvodnju audiovizuelnih dela investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, a koji se za svaku tekuću godinu  zatvara 30. septembra, shodno čemu će se zahtevi pristigli posle tog datuma smatrati zahtevima za sledeću budžetsku godinu.