Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
18.05.2015.

Министар привреде Жељко Сертић и министар правде Никола Селаковић потписали су данас са представницима Међународне финансијске корпорације и Привредне коморе Србије Меморандум којим је покренут Програм за решавање питања дугова, чији је циљ смањење несолвентности и подстицање кредитирања привреде, као и јачање капацитета стечајних управника.

Министар Сертић је указао да добровољно финансијско реструктурирање и стечајеви у Србији иду веома споро због компликоване процедуре и казао да држава припрема измене закона о добровољном финансијском реструктурирању и стечају.

„Веома су компликоване и дуге процедуре и за већину учесника у том процесу нема обавезујућих форми за рокове, трајање процедура, завршетак послова“, рекао је Сертић.

Он је додао да је циљ државе да у наредном периоду заинтересује банке да уђу у процесе добровољног, односно вансудског решавања дугова, с озбиром да је у претходном периоду било заинтересованих за тај правни инструмент, али да су банке то избегавале.

Говорећи о стечајевима, Сертић је рекао да је циљ да се они убрзају, а не да трају недопустиво дуго, некад дуже од десет година, што не иде у прилог економском оснаживању земље. Он је навео да ће измене Закона о стечају бити припремљене за јавну расправу у договору са Светском банком и ММФ, као и да ће предвидети већу одговорност и другачији систем награђивања и плаћања стечајних управника.

„Ми ћемо наћи најбоље решење за садашње економско стање, као и најбоље решење у интересу државе и свих учесника у овим процесима“, рекао је Сертић.

Он је истакао да проблем несолвентности српске привреде није проблем од јуче, али да се са њим данас суочавамо и да је то озбиљан проблем који успорава опоравак економије и напоре за јачање приватног сектора.

Министар привреде је казао да ће се са реформама у тој области релаксирати неколико десетина привредних субјеката који имају проблеме дугова.

Министар правде Никола Селаковић је рекао да је решавање правне регулативе у тој области велики задатак државе у наредном периоду и напоменуо да је правосуђе веома конзервативно, као и да ће министарство у наредном периоду организовати обуке привредних судија, како би се ти спорови брже решавали.

Селаковић је подсетио да је 1. јануара 2015. године почео да се примењује Закон о посредовању, односно медијацији, као и да је недавно објављен Регистар медијатора.

„Желимо да максимално ојачамо вансудско решавање спорова и Министарство правде ће настојати да што више унапреди пословне вештине привредних судија“, рекао је Селаковић.

Истичући да је циљ да привредници не морају да чекају годинама како би решили привредни спор на суду, министар правде је рекао да је важно унапредити две ствари – концепт медијације и систем извршења.

Регионални менаџер ИФЦ-а Томас Лубек је упозорио да Србија има висок проценат проблематичних кредита, али да није једина у региону, у којем удео ненаплативих кредита износи око 20 одсто, на пример у Албанији, Црној Гори, Бугарској и Румунији.

Према подацима ИФЦ-а, до краја 2014. године удео ненаплативих кредита у портфолију српских банака достигао је 23 процента, што представља раст у односу на 2010. годину, кадаје износио 16,7 одсто.

Лубек је подсетио да је ИФС чланСветске банке која се фокусира на развој приватног сектора и казао да се програм, који је покренут за решавање питања дугова, спроводи у сарадњи са Владом Швајцарске, као и да ће бити спроведен у наредне три године.

Према његовим речима обухватиће законодавну и регулаторну реформу као и унапређење капацитета релевантних институција у Србији за решавање питања дугова.

Он је рекао да би Србија требало да измени закон о добровољном финансијском реструктурирању како би банке и дужници ван суда могли брже да дођу до решења.

У име Привредне коморе Србије споразум је потписао председник ПКС Марко Чадеж који је изразио задовољство што извршна власт има дијалог са представницима привреде у циљу проналажења најбољих решења за неликвидност привреде.

„Један од највећих проблема српске привреде је управо неликвидност“, рекао је Чадеж и казао да се данашњим покретањем ИФЦ програма унапређује култура у политичком и привредном животу.

Програмом, чији је циљ смањење несолвентности привреде и подстицај кредитирања у Србији, подржава се развој и унапређење законодавног оквира у области стечаја и споразумног финасијског реструктурирања.

Пројектом се, такође, унапређује рад Агенције за лиценцирање стечајних управника и јачају капацитети стечајних управника и осталих учесника у овом поступку.

Према најновијем извештају Светске банке о условима пословања, потребно је 635 дана за извршење уговора, након спровођења 36 процедура и чак две године за решавање питања несолвентности.