Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Повеља интерне ревизије Министарства привреде

Повеља интерне ревизије је формални документ који, у складу са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије Института интерних ревизора (Стандарди), Стандардом 1000- Сврха, овлашћења и одговорност, дефинише сврху, овлашћење и одговорност активности интерне ревизије.

Повеља интерне ревизије установљава позицију активности интерне ревизије у организацији, укључујући и природу односа функционалног извештавања министра које врши извршни руководилац ревизије, даје овлашћење за приступање записима, особљу и средствима од значаја за извршење ревизија и дефинише обухват активности интерне ревизије.

Повељу интерне ревизије припрема руководилац интерне ревизије, а одобрава министар.

 

Преузмите документ