Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.03.2017.

Од 2015. године,  по одлуци Владе, а на предлог Министарства привреде, повезује се стаж бившим запосленима у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, који су стекли услов на пензију, али то правио не могу да остваре јер им послодавац није уплатио доприносе, под условом да нису тужили предузеће и да по том основу нису донете пресуде и решења о извршењу.

Стаж се повезује и свим бившим запосленима у субјектима приватизације над којима је отоворен стечајни поступак после 1. јануара 2015. године и у којима је  Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника од стране суда.

Основица за повезивање радног стажа је минимална основица за обрачун доприноса.

Послодавци, субјекти приватизације, инвалидска предузећа и стечајни дужници се не ослобађају обавезе уплате доспелог доприноса, као ни осталих обавеза по основу рада за периоде за које није повезан радни стаж.

По уплати неплаћеног доприноса од стране послодаваца и стечајних дужника, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање враћа уплаћена средства за  повезиванје стажа у буџет Републике Србије.