Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
08.03.2016.

Министарство привреде Републике Србије и Привредна комора Србије организовали су дводневни TAIEX семинар са циљем представљања могућности финансијске и нефинансијске подршке у оквиру Програма за конкурентност малих и средњих предузећа Европске уније. Представници Европске комисије представили су погодности и могућности финансирања, а стручњаци Европског инвестиционог фонда (ЕИФ) процедуре за увођење финансијских инструмената и унапређење приступа финансијским средствима, док је више од 140 учесник сазнало више о искуствима других земаља у спровођењу COSME програма.

„Симболично 1. јануара 2016. ушли смо у “Годину предузетништва”, али и нашу прву COSME годину“ – рекао је Жељко Сертић, министар привреде и додао да је ова иницијатива „Година предузетништва“ Владе Републике Србије усмерена ка јачању пословања и унапређења конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника као значајног покретача економског развоја земље.

Министар Сертић је додао да ће у 2016. бити реализована 33 програма помоћи предузетницима, малим и средњим предузећима који представљају покретач развоја домаће екомомије.

„У осмишљавању и реализацији ових програма Влада Републике Србије и Министарство привреде промовише начело Мислимо на мале”, рекао је министар привреде и објаснио да ће се кроз стварање повољног пословног окружења и бољих услова у земљи омогућити остваривање пуног потенцијала малих и средњих предузећа, јачање њихове конкурентности на страним тржиштима, а самим тим и нова запошљавања.

Споразумом између Европске уније и Србије, који је потписан 10. новембра 2015. године у Бриселу, потврђено је учешће наше земље у Програму конкурентности малих и средњих предузећа COSME (Programme for the Competitiveness ofenterprises and SME) до 2020. године. Споразумом се успоставља могућност финансирања активности које имају за циљ оснивање нових и подизање конкурентности и раст постојећих малих и средњих предузећа у Србији. Министарство привреде, као ресорно министарство, задужено је за промоцију и реализацију COSME програма у нашој земљи.

Буџет Програма COSME, који Европска комисија реализује у земљама ЕУ и још седам земаља међу којима је и Србија, износи 2,3 милијарде евра за период 2014-2020. Програм је превасходно је намењен инвестирању у јачање конкурентности и раст малих и средњих предузећа.

Погледајте Брошуру о Програму COSME