Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
21.10.2017.

Европска инвестициона банка (ЕИБ) урадила је студију која анализира потребе за успостављање алтернативних финансијских инструмената за помоћ микро, малим и средњим предузећима.

 

Студија, чији је циљ да идентификује потребе за финансијским инструментима микро, малих, средњих предузећа и предузетника,указала је на неповезаност банкарског система и финансијских потреба овог сектора.

 

„Циљ је да видимо где смо, да се уоче проблеми, али и нађу могућа решења“, рекла је помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић на представљању студије у Клубу посланика.

 

Резултати студије, које су представили Емили Смит из Европске инвестиционе банке и Марко Ђулијани из Европског инвестиционог фонда (ЕИФ), показују и да је приступ банкарским производима oграничен за мања предузећа, посебно за она микро, јер банке при давању кредита траже добру кредитну историју, релативно велики обрт, мали ниво дуговања и довољно капитала.

 

 

Резултати студије обухватају идентификацију најпотребнијих финансијских производа и инструмената за сектор малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП), квантификовање незадовољене потребе МСПП и предлог начина спровођења базираних на анализи тржишта.

 

Студија предлаже три модала међу којима је и гаранцијска шема за коју је већ обезбеђено 20 милиона евра из ИПА фондова, а која ће покрити део ризика банкама при кредитирању МСПП.

 

Један од три модела је и техничка помоћ МСПП у виду саветодавних услуга, које ће помоћи предузећима да сагледају све финансијске могућности и да скроје финансијске стратегије према индивидуалним потребама.