Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
25.04.2017.

Данас је у Палати Србија одржана презентација Преговарачког поглавља 6 – право привредних друштава у организацији Министарства привреде и Савета страних инвеститора.

Државни секретар Милун Тривунац је истакао да се усклађивањем законодавства са правном тековином ЕУ у области права привредних друштава, између осталог, стварају пословни услови који ће привредним субјектима омогућити потпуну правну сигурност у привредно-правном промету, олакшице у пословању, скраћивање поступка регистрације, већу ефикасност администрације, јачање финансијске дисциплине, знатну већу транспарентност пословања, што ће све заједно имати за резултат ефикаснију, перспективнију, атрактивнију и конкурентнију привреду и једнак третман на тржишту Европске уније. Он је додао и да је Србија достигла добар ниво усклађености, о чему говори и податак да је претходних година ЕК у својим Годишњим извештајима о напретку РС у процесу европских интеграција овом поглављу давала највише оцене. „У последња два годишња извештаја за Србију, једино за Поглавље 6, Европска комисија није навела ниједну специфичну препоруку“, рекао је он.

Као примере је навео усклађивање Закона о привредним друштвима са Директивом ЕУ о прекограничном спајању, потпуно усклађивање у области рачуноводства и ревизије.

Заменик председника Преговарачке групе за Поглавље 6, Душан Вучковић је рекао да је план да Закон о привредним друштвима крајем године дође у скупштинску процедуру, при чему се јавна расправа може очекивати најкасније почетком новембра.

Представљање Преговарачког поглавља 6

Фокус је на усаглашавању с правним тековинама ЕУ и отклањању проблема у пракси, у областима принудне ликвидације, принудног откупа акција, и права мањинских и несагласних акционара. Као потребне измене навео је прекогранично спајање, односно спровођење статусних промена друштава која су регистрована у различитим земјама ЕУ, и усклађивање са Уредбом о статусу европског друштва и европској економској интересној групацији, јер је потребно предвидети могућност њиховог оснивања и функционисања у Србији.

Шефица Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији Тања Мишчевић изјавила је да је у контексту преговора Србије о чланству у ЕУ, поглавље Право привредних друштава једно од поглавља које стављамо у оквире индустријских/економских/развојних области, за које имамо посебан интерес да их отворимо у раној фази преговора. Мишчевић је истакла: „После отварања поглавља које се односи на финансијску контролу (поглавља 32), јавне набавке (поглавље 5) и индустријску политику (поглавље 20), као и привремено затварање поглавља наука и истраживање и образовање и култура (поглавља 25 и 26), ово је логични наставак разговора и проналажења стратешких решења за привреду Србије. Оно се такодје уклапа и у шири контекст реформе и постизања владавине права, као оквира за добро пословање компанија у Србији, подршка и подстицај инвестицијама. Разговор о овом поглављу је заправо разговор о даљим унапређењима у смислу услова пословања и функционисања компанија, па сам посебно задовољна што је тај приступ препознат и схваћен на исти начин и од Савета страних инвеститора”.

У уводном обраћању, извршна директорка Савета Ана Фиртел је пренела: „Приступни преговори представљају нови оквир за подизање конкурентности српске привреде. Савет страних инвеститора је спреман да помогне преносећи своја експертска знања како српској, тако и европској преговарачкој страни.” Говорећи о поглављу 6, рекла је: „Право привредних друштава је од суштинског значаја за привреду јер, на неки начин, представља буквар који дефинише права и обавезе власника и менаџмента, као и начине управљања предузећима. Савет се овом темом активно бави више од деценије и са задовољством констатујемо да је данас право привредних друштава у приличној мери усклађено са ЕУ законодавством, али да је свакако потребно даље усаглашавање како би се побољшао и законски оквир, а поготово његова примена”.