Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
19.04.2016.

Direktorat Evropske komisije za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, u saradnji sa dva nacionalna koordinatora, Ministarstvom privrede i Privrednom komorom Srbije, poziva organizacije, institucije i druge organizatore da prijave i u okviru promotivne kampanje – Evropska nedelja preduzetništva- SME Week – promovišu svoje aktivnosti i događaje koji imaju širi značaj za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća.

Evropska nedelja preduzetništva-SME Week, promotivna kampanja koju je 2009. godine pokrenula Evropska komisija i u kojoj Republika Srbija aktivno učestvuje od samog početka, održava se u 37 zemalja.

Ova inicijativa ima za cilj promociju preduzetništva kroz organizaciju niza promotivnih događaja različitih organizatora, kao i da informise preduzetnike o institucijama koje pruzaju podrsku razvoju malih i srednjih preduzeća  na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, u toku cele godine.

Događaji, konferencije, seminari, sajmovi, tribine prijavljuju se preko sajta http://ec.europa.eu/sme-week .

Sajt projekta SME Week 2016 operativan na portalu Evropske komisije sve do 30.11. 2016. godine, što omogućava prijavu aktivnosti. Preporuka je da prijava bude izvršena u periodu, najmanje dve sedmice pre održavanja skupa.

Prihvatljive su sve teme koje promovišu mala i srednja preduzeća kao na primer: preduzetničko obrazovanje, internacionalizacija malih i srednjih, druga šansa, smanjenje administrativnih barijera, žensko preduzetništvo, inovacije, start-up, projekti za mala i srednja preduzeća, finansiranje i zastupanje interesa ovog sektora i dr.

Nakon verifikacije dogadjaja na sajtu EK, molimo vas obratite se nacionalnim koordinatorima radi preuzimanja loga projekta koji možete koristiti u pozivima za skup i promotivnim materijalima.

Za sve dodatne  informacije u vezi SME Week-a u Srbiji možete se obratiti nacionalnim koordinatorima projekta u Srbiji: Milici Stanković milica.stankovic@privreda.gov.rs ispred Ministarstva privrede i Milanu Ristiću milan.ristic@pks.rs  ispred Privredne komore Srbije.