Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
01.06.2015.

Процес приватизације предузећа са друштвеним капиталом одвија се у складу са Законом о приватизацији и Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији који су правни оквир учинили примеренијим за преостале субјекте приватизације.

Више информација о приватизацији на можете видети на интернет презентацији Министарства посвећеној процесу приватизације.

Министар привреде је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији, образовао Комисију за давање сагласности која поступа по захтевима за давање сагласности на одлуке предузећа са већинским друштвеним капиталом и субјеката приватизације.

Комисија за давање сагласности поступа, ради и одлучује у складу са Пословником и прилогом 1 и прилогом 2, који су његов саставни део.

Министар привреде је, такође, у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације образовао Комисију за разматрање захтева за давање сагласности привремених заступника капитала на одлуке нових органа управљања субјеката приватизаицје који су конституисани након раскида уговора о продаји капитала.

Ова Комисија поступа, ради и одлучује у складу са Пословником и Прилогом 1 и Прилогом 2 који су његов саставни део.