Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
25.04.2016.

У циљу економског раста и стварања доброг пословног окружења за повећање инвестиција, броја запослених и равномернији регионални развој, Република Србија унапређује законски оквир, инфраструктуру и подстиче улагања.

Правни оквир за привлачење директних улагања су Закон о улагањима, Уредба о условима и начину привлачења улагања, Уредба о правилима за доделу државне помоћи и Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја.

Средства подстицаја у складу са овом уредбом, могу се доделити по јавном позиву, као и без јавног позива за улагања од посебног значаја.

Систем доделе подстицаја је конципиран на такав начин да стимулише највише оне инвестиционе пројекте у сектору производње и услуга које су предмет међународне трговине, који се спроводе у мање развијеним општинама у којима су и најпотребнији.

Критеријуми за доделу средстава су прецизно дефинисани, утврђени на квалитативном и квантитативном нивоу.

Висина подстицаја се опредељује у односу на оправдане трошкове улагања –  висину улагања у материјална и нематеријална средства (основна средства, патенти, лиценце и сл) и висину бруто зарада које ће се исплаћивати у периоду од 2 године након завршетка пројекта.

Начин доделе подстицаја је потпуности усклађен са правилима контроле државне помоћи, што представља додатну правну сигурност за инвеститоре.