Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
25.04.2016.

U cilju ekonomskog rasta i stvaranja dobrog poslovnog okruženja za povećanje investicija, broja zaposlenih i ravnomerniji regionalni razvoj, Republika Srbija unapređuje zakonski okvir, infrastrukturu i podstiče ulaganja.

Pravni okvir za privlačenje direktnih ulaganja su Zakon o ulaganjima, Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja, Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći i Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja.

Sredstva podsticaja u skladu sa ovom uredbom, mogu se dodeliti po javnom pozivu, kao i bez javnog poziva za ulaganja od posebnog značaja.

Sistem dodele podsticaja je koncipiran na takav način da stimuliše najviše one investicione projekte u sektoru proizvodnje i usluga koje su predmet međunarodne trgovine, koji se sprovode u manje razvijenim opštinama u kojima su i najpotrebniji.

Kriterijumi za dodelu sredstava su precizno definisani, utvrđeni na kvalitativnom i kvantitativnom nivou.

Visina podsticaja se opredeljuje u odnosu na opravdane troškove ulaganja –  visinu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (osnovna sredstva, patenti, licence i sl) i visinu bruto zarada koje će se isplaćivati u periodu od 2 godine nakon završetka projekta.

Način dodele podsticaja je potpunosti usklađen sa pravilima kontrole državne pomoći, što predstavlja dodatnu pravnu sigurnost za investitore.