Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.05.2016.

За Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP, који реализује Министарство привреде и Развојна агенција Србије у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама, рок за пријављивање је продужен до 20. јуна 2016. године. 

Општи циљ Пројекта је развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетника.

Пакет подршке обухвата: реализацију обука, бесповратна средства и менторско праћење малих и средњих предузећа и предузетника. Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати осетљиве циљне групе, кроз едукацију о покретању и вођењу посла, обуке за започињање бизниса и израду бизнис плана, бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја и менторинг за привредне субјекте у раној фази развоја.

Укупна расположива средства за реализацију Пројекта износе 100.000.000,00 динара.

Средства се додељују у износу од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а,  што представља до 50% укупне вредности оправданих трошкова пројекта, уз обавезу корисника да обезбеди сопствено учешће од минимум 50% од укупне вредности оправданих трошкова пројекта.

Корисници који за реализацију своје пословне идеје добију бесповратна средства у распону од 500.000,00 до 1.000.000,00 динара имају обавезу да поред самозапошљавања запосле најмање једно лице у року од шест месеци од датума потписивања уговора са Агенцијом.

Сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту Агенције и сајту Година Предузетништва 2016  и у штампаном облику у АРРА, а за све додатне информације можете се обратити Агенцији, на број телефона: 011/33 98 510 или на адресе: sasa.veljic@ras.gov.rs i svetlana.nikolic@ras.gov.rs.