Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
01.01.2017.

Влада Србије и Министарство привреде развој приватног предузетништва види као један од приоритетних циљева економске политике Републике Србије. Први корак у том правцу начињен је у марту 2015. године када је Влада усвојила Стратегију за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године, којом је дефинисала, кроз главне приоритете и конкретне мере, политику развоја овог сектора у наредном, средњорочном периоду.

Финансијска и нефинансијска подршка, овом сектору у 2016. години обједињена је у Програм „Година предузетништва“, који је ове године прерастао у Програм „Деценија предузетништва“. Влада Републике Србије и Министарство привреде настављају  са системском подршком, финансијском и нефинансијком, сектору малих и средњих предузећа и предузетника који 99.8% српске привреде и запошљаваја 67% људи како би се обезбедио континуитет у подршци овом сектору.

Кроз овај програм у 2017. години привредницима су на располагању више од 30 програма и више од 18 милијадри динара из буџета.

Програм „Деценија предузетништва” под једним кровом окупља, пре свега, надлежна министарстава и агенције, али и Привредну комору Србије, међународне донаторе, друштвено одговорне компаније, пословне асоцијације, невладине организације и све друге снаге које су спремне и могу да директно помогну или афримишу развој предузетништва и предузетничког духа у Србији.

Различите мере и активности које се предузимају у оквиру „Деценије предузетништва” су усмерене на све фазе развоја једног предузећа. Унапређују се приступи изворима финансирања за мала и средња предузећа, укључујући и кредитну подршку и подстицаје, који се финансирају како из буџета Републике Србије, односно преко Фонда за развој Републике Србије и Агенције за осигурање и финансирање извоза, тако и преко међународних финансијских институција уз гаранцију државе, из фондова Европске уније и других извора. Посебна пажња посвећена је мерама подршке за унапређење структуре и обима извоза и укључивање у светске ланце вредности, где се највећи допринос очекује од Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије.

Ова заједничка акција не односи се само на финансијску подршку овом сектору. Она обухватита различите програме едукације, обука, семинара, али и низ законодавних активности које су усмерене ка развоју предузетништва и стварању бољег привредног окружења.

Један од главних предуслова за развој конкурентне и јаке привреде су људи,  стручни, способни и мотивисани да узму своју судбину у своје руке. Програм „Деценија предузетништва”, окупља и различите иницијативе, мере и пројекте усмерене на развој предузетничког духа, нарочито код младих, обуке, стручна усавршавања, доквалификације, преквалификације и подршку запошљавању, као и стручну и консултантску помоћ за унапређење пословања.

Програма обједињује и мере надлежних институција које треба да допринесу стварању поузданог, предвидивог и јасног пословног окружења, које обезбеђује правну сигурност  и уклањају непотребне препреке расту пословања малих и средњих предузећа.

Програм „Деценија предузетништва“ даје јасан сигнал да Влада одлучно и уједињено приступа унапређењу приватног предузетништва као носиоца развоја српске привреде и да у тим настојањима окупља и предводи све снаге спремне да дају свој допринос.

 

Како до информација о програмима „Деценије предузетништва“

Више информација о програмима подршке  на www.godinapreduzetnistva.rs

Предузетници и сви они који су заинтересовани за покретање споственог посла све информације о програмима подршке предузетништву, али и о програмима за подршку овом сектору који се спроводе у оквиру европских програма, могу добити БЕСПЛАТНО у акредитованим регионалним развојним агенцијама.

БЕСПЛАТНУ помоћ и информације привредницима пружа и Привредна комора Србије, која је заједно са својим регионалним коморама, партнер Влади Србије.

Сви заинтересовани се, такође, могу обратити и директно државним институцијама које својим програмима подржавају предузетништво.