Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.08.2015.

У циљу подизања инфраструктурног капацитета јединица локалне самоуправе, стандарда и квалитета живота грађана, као и подршци економском развоју Министарство привреде реализује Програм подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре ГРАДИМО ЗАЈЕДНО“ кроз суфинансирање реализације инфраструктурних пројеката у локалним самоуправама, средствима из зајма Европске инвестиционе банке.

У функцији реализације наведеног циља суфинансира се реализација пројеката из области путне инфраструктуре, образовних и спортских објеката, објеката здравствене и социјалне инфраструктуре, као и објеката од културно-историјског значаја.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

Финансијски уговори између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру А и Б”, закључени су 2009. године у укупном износу кредита од 75.000.000 ЕУР. Физичка реализација пројеката започета је почетком 2010. године, а Министарство привреде је задужено за реализацију Програма.

У складу са условима из Финансијског уговора, део средстава за реализацију Програма у износу од 50% од укупне вредности свих пројеката обезбеђен је из кредита Европске инвестиционе банке, а преостала средства  обезбеђују се из осталих извора.

Програм се реализује периодичним предлагањем листе пројекта ЕИБ-у по основу расписаних јавних позива које Министарство упућује локалним самоуправама. Одобрени пројекти испуњавају заједничке критеријуме ЕИБ-а и Министарства привреде.