Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
08.02.2016.

У складу са Финансијским уговором „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”, закљученим између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Министарство привреде реализује инфраструктурне пројекте локалног и регионалног развоја као подршка јединицама локалне самоуправе.
Програм се реализује у циљу унапређења капацитета јединица локалних самоуправа кроз унапређење инфраструктуре, стандарда и квалитета живота грађана.

За реализацију Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8 предвиђена су средства у висини од 500.000.000 динара, из зајма Европске инвестиционе банке.

Министарство учествује у финансирању пројекта у висини до 50% вредности пројекта без ПДВ.

Локалне самоуправе из својих буџета финансирају преосталу вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.