Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
05.02.2015.

У циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем привредног амбијента и отварања нових радних места у локалним самоуправама, Министарство привреде у 2015. години реализује Програм за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција.

Намена Програма се реализује кроз опремање пословних зона у циљу привлачења инвестиција учешћем у финансирању реализације пројеката инфраструктурног опремања пословних зона, односно изградње нових објеката, реконструкције и санације постојећих објеката у пословној зони, изградње објеката за пратеће садржаје који омогућавају успешно пословање у пословној зони као и учешће у финансирању пројеката изградње објеката саобраћајне инфраструктуре која обезбеђује доступност пословне зоне, објеката комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре која обезбеђује функционално интегрисање пословне зоне у окружење и других пројеката у циљу привлачења инвестиција.

По спроведеном Јавном позиву на који је поднето 48 Пријава пројеката, и извршеном прегледу и оцењивању пројеката у складу са Програмом, донета је Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину.

Одобрено је 18 пројеката. Укупна вредност одобрених пројеката је 290.304.917 динара. Министарство финансира пројекте са 150.715.362 динара, а локалне самоуправе 139.589.554 динара.

Министарство привреде учествује у суфинансирању реализације пројеката у износу до 50% од укупне вредности пројекта, док се преостала средства обезбеђују из буџета јединица локалне самоуправе.