Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.09.2015.

У циљу јачања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања и интернационализације, као и креирања нових радних места Министарство привреде у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и одабраним пословним банкама реализује Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години.

Специфични циљеви Програма су:

1) унапређење технолошких процеса, производа и услуга;
2) повећање вредности и обима промета;
3) смањење ризика кредитирања набавке опреме;
4) смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне стопе и/или накнаде;
5) промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног средства обезбеђења кредита;
6) побољшање кредитне понуде банака за финансирање набавке опреме;
7) јачање партнерства између банака и државе у унапређењу извора финансирања.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке опреме, и то:

1) нове производне опреме и/или машина;
2) половне производне опреме и/или машина, не старије од пет година и
3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних
добара која ће се искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које производе размењива добра.