Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.03.2016.

У циљу јачања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања и интернационализације, као и креирања нових радних места Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, одабраним пословним банкама и лизинг компанијама реализује Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години.

Овим Програмом се утиче на унапређење:

  • технолошких процеса производње,
  • повећање вредности и обима промета,
  • смањење ризика финансирања набавке производне опреме,
  • смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне стопе и/или накнаде,
  • повећавање понуде дугорочних извора финансирања,
  • промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног средства обезбеђења кредита, побољшање кредитне понуде банака и лизинг компанија за финансирање набавке производне опреме,
  • јачање партнерства између банака, лизинг компанија и јавног сектора у унапређењу извора финансирања

Кроз овај Програм, који представља комбинацију повољних банкарских кредита и бесповратних средстава државе, Министарство привреде суфинансира набавку производне опреме у износу од 25 одсто вредности опреме, док се 70 одсто трошкова набавке  финансира из кредита банака или финансијског лизинга лизинг компанија партнера на Програму, а пет одсто је учешће самог предузетника.

Средства се могу користити за набавку нових или половних (не старијих од пет година) производних машина и опреме, као и нових делова, специјализованих алата за машине и опрему, а износ одобрене бесповратне помоћи до 25 процената од вредности опреме не може бити мањи од 250.000 динара, нити већи од 2.500.000 динара.

За овај програм Министарство је определило 542.000.000 динара бесповратних средстава.