Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
18.01.2017.

Министарство приврeде и у 2017. години суфинансирањем 26 пројеката локалних самоуправа наставља да помаже локaлне самоуправе у изградњи и опремању пословних зона у циљу унапређења привредног амбијента за пословање привредних субјеката, привлачења инвестиција и отварања нових радних места.

У оквиру Прогрaмa подршке развоју пословне инфраструктуре Министарство привреде ће са 364,3 милиона динара суфинансирати извођење радова на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, енергетске и остале инфраструктуре, као и радове који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем. Министарство ће подржати пројекте локалних самоуправа у износима до 60 одсто од вредности пројектабез ПДВ, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.

Ових 26 пројеката, које су предложиле локалне самоуправе биће суфинансирани у износима до 60 одсто од вредности пројекта без ПДВ, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.

Суфинансирање је одобрено за седам градова (Ваљево, Врање, Зрењанин, Кикинда, Крушевац, Ужице и Ниш) и 19 општина (Ада, Апатин, Бач, Бачка Паланка, Блаце, Бољевац, Владичин Хан, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Дољевац, Ивањица, Кнић, Пећинци, Прешево, Пријепоље, Прокупље, Рача, Сјеница и Шид), од којих је шест у групи неразвијених.
Министарство привреде ову врсту подршке градовима и општинама пружа од 2014. године и до сада је суфинансирало 70 инфраструктурних пројеката, на територији 45 локалних самоуправа, укупне вредности 1.503.751.450 динара (Министарство привреде 815.792.746 динара, а остатак представља учешће локалних самоуправа).

На овај начин је изграђено:
• 18.265м2 производних објеката
• 13.324 м саобраћајница
• 9.786 м водоводне мреже
• 12.070 м канализационе мреже
• 6.631 м атмосферске канализације
• 24.345 м енергетског вода
• 6.690м гасовода
• 6 трафостаница

Погледајте које су све локалне самоуправе подржане кроз овај програм у 2017. години