Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
08.02.2016.

У циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем привредног амбијента и отварања нових радних места у локалним самоуправама, Министарство привреде у 2016. години реализује Програм за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција.

Намена Програма се реализује кроз опремање пословних зона у циљу привлачења инвестиција учешћем у финансирању реализације пројеката инфраструктурног опремања пословних зона, односно изградње нових објеката, реконструкције и санације постојећих објеката у пословној зони, изградње објеката за пратеће садржаје који омогућавају успешно пословање у пословној зони као и учешће у финансирању пројеката изградње објеката саобраћајне инфраструктуре која обезбеђује доступност пословне зоне, објеката комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре која обезбеђује функционално интегрисање пословне зоне у окружење и других пројеката у циљу привлачења инвестиција.

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2016. годину предвиђена су средства у висини од 500.000.000 динара.

Министарство учествује у финансирању пројекта у висини до 60% вредности пројекта без ПДВ. Локалне самоуправе из својих буџета финансирају преосталу вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност целог пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.