Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.01.2017.

Већина градова и општина није у довољној мери инфраструктурно опремљена. Такође, већина пословних зона у локалним самоуправама није комплетно инфраструктурно опремљена, неке су на почетку тог процеса и постоји оправдана потреба за даљим стратешким улагањем и суфинансирањем од стране Министарства, како би се привредни амбијент подигао на виши ниво.

Зато  Министарство, у оквиру Програма подстицања равномерног регионалног и локланог развоја, у одређеном проценту суфинансира укупне трошкове израде пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте локалних самоуправа, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност. Висина суфинансирања одређује се у зависности од степена развијености локалне самоуправе на следећи начин:

  • до 30% за јединице локалне самоуправе из прве групе;
  • до 50% за јединице локалне самоуправе из друге групе;
  • до 70% за јединице локалне самоуправе из треће групе;
  • до 90% за јединице локалне самоуправе из четврте групе.

Министарство привреде је, након спроведеног јавног позива, донело одлуку да, са 139,9 милиона динара, подржи 40 јединица локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Суфинансирање је одобрено за 10 градова (Пирот, Врање, Зрењанин, Кикинда, Крагујевац, Краљево, Лесковац, Нови Пазар, Ужице и Београд – ГО Лазаревац) и 30 општина (Алибунар, Бабушница, Бајина Башта, Бојник, Бољевац, Владичин Хан, Жабаљ, Жабари, Житиште, Књажевац, Косјерић, Куршумлија, Лебане, Лучани, Љиг, Медвеђа, Мерошина, Оџаци, Пријепоље, Прокупље, Рашка, Свилајнац, Сврљиг, Сурдулица, Сјеница, Сокобања, Темерин, Тител, Трговиште и Чока) од којих је 16 у групи неразвијених.

Министарство привреде је и у 2016. години са 56.964.080 динара подржало 37 локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката (изради пројектно-техничке документације) за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Од укупно 37 одобрених пројеката, 20 намењена су неразвијенијим и девастираним општинама, тако да укупна подршка Министарства неразвијеним и девастираним општинама по овом програму износи чак 36. 367.470 динара.