Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.05.2014.

Програм за развој предузећа и иновације западног балкана (ЕДИФ) је регионални пројекат чији је циљ побољшање приступа финансијама за мала и средња предузећа у региону, као и унапређење услова за развој иновативних и брзорастућих предузећа, као и стимулисање креирања фондова предузетног капитала. Укупан буџет пројекта је 141.200.000 евра.

Министарство привреде учествује испред Републике Србије у програму преко члана Саветодавне групе овог Програма.

Једна од компоненти овог Програма је и Фонд за развој предузећа – Enterprise Expansion Fund (ENEF) је основан у фебруару 2014. године од стране Европске банке за обнову и развој, Европске уније, Европског инвестиционог фонда и немачког DEG-а.

Средства су намењена за финансирање предузећа која имају велии потенцијал за раст и то у виду директног учешћа у капиталу или путем тзв. квази-капитла односно инструмената који имају карактериситке и дуга и капитала (конвертибилни дуг, преференцијалне акције, мезанин финансирање, суборинирани дуг итд.)

Код инвестиција у каптитал учешће у власничкој структури је увек мањинско и најчешће у распону од 25-30%Период трајања инвестиције у капитал је од 3 до 10 година.Основни критеријуми инвестирања: минимални износ инвестиције по пријекту је 1 милион евра, док је максимални 10 милиона евра, пословни приходи око 5 милион евра и више.Укупна величина фонда је 77 милиона евра.

Више о Фонду на: http://www.wbedif.eu/about-wb-edif/enterprise-expansion-fund-enef/

Контакт особа Милош Лукић
European Bank for Reconstruction and Development
Bluehouse Center
Шпанских Бораца 3
11070 Београд
Тел: +381 11 21 20 635
Факс: +381 11 21 20 534
Е- маил: lukicmi@ebrd.com