Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
29.05.2014.

Program za razvoj preduzeća i inovacije zapadnog balkana (EDIF) je regionalni projekat čiji je cilj poboljšanje pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća u regionu, kao i unapređenje uslova za razvoj inovativnih i brzorastućih preduzeća, kao i stimulisanje kreiranja fondova preduzetnog kapitala. Ukupan budžet projekta je 141.200.000 evra.

Ministarstvo privrede učestvuje ispred Republike Srbije u programu preko člana Savetodavne grupe ovog Programa.

Jedna od komponenti ovog Programa je i Fond za razvoj preduzeća – Enterprise Expansion Fund (ENEF) je osnovan u februaru 2014. godine od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske unije, Evropskog investicionog fonda i nemačkog DEG-a.

Sredstva su namenjena za finansiranje preduzeća koja imaju velii potencijal za rast i to u vidu direktnog učešća u kapitalu ili putem tzv. kvazi-kapitla odnosno instrumenata koji imaju karakterisitke i duga i kapitala (konvertibilni dug, preferencijalne akcije, mezanin finansiranje, suborinirani dug itd.)

Kod investicija u kaptital učešće u vlasničkoj strukturi je uvek manjinsko i najčešće u rasponu od 25-30%Period trajanja investicije u kapital je od 3 do 10 godina.Osnovni kriterijumi investiranja: minimalni iznos investicije po prijektu je 1 milion evra, dok je maksimalni 10 miliona evra, poslovni prihodi oko 5 milion evra i više.Ukupna veličina fonda je 77 miliona evra.

Više o Fondu na: http://www.wbedif.eu/about-wb-edif/enterprise-expansion-fund-enef/

Kontakt osoba Miloš Lukić
European Bank for Reconstruction and Development
Bluehouse Center
Španskih Boraca 3
11070 Beograd
Tel: +381 11 21 20 635
Faks: +381 11 21 20 534
E- mail: lukicmi@ebrd.com