Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.01.2015.

УСАИД Пројекат за боље услове пословања је петогодишња иницијатива покренута у јануару 2011. године. Циљ пројекта је да помогне Влади Републике Србије да повећа конкурентност домаће економије и приватног сектора. Пројекат ће обезбедити стручну помоћ, тренинге и друге врсте подршке у циљу побољшања пословног окружења, одржавања макроекономске стабилности и даљег развоја финансијског тржишта. Пројекат се спроводи на основу приоритета које има Влада Републике Србије и привреда.

Министарство привреде и УСАИД БЕП Пројекат сарађују на спровођењу Стратегије за развој предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године са Акционим планом за 2015-2016. годину и на унапређењу услова финансирања малих и средњих предузећа и предузетништва.

Пројекат за боље услове пословања састоји се од три главне компоненте:

1. „Регулаторна реформа у привреди“ има за циљ унапређење закона, прописа и институција, као и побољшање капацитета регулаторних тела за спровођење анализа утицаја прописа, подстицање дијалога јавног и приватног сектора и примену закона.
2. „Макроекономска политика и управљање јавним финансијама“ ће помоћи Влади Републике Србије у примени нових одредаба у фискалној одговорности, побољшању буџетирања, повећању транспарентности и јавности рада, јачању управљања јавним дугом и побољшању економске анализе и предвиђања.
3. „Развој финансијског тржишта“ има за циљ унапређење регулаторног оквира за небанкарске институције, капацитета за јачање и ширење тржишта капитала, као и услова за развој управљања финансијским ризицима.

Стратешки приступ пројекта је да помогне владиним институцијама да блиско сарађују са приватним сектором и независним експертима у циљу постизања реформи које ће побољшати конкурентност привреде. Кораци у реформском процесу укључују:

• Одређивање приоритетних реформи у сарадњи са привредом, укључујући анкете привредника и праћење и мерење резултата реформи
• Подизање свести о потреби за реформама кроз јачање дијалога и едукацију
• Остваривање партнерства са Владиним институцијама у планирању и спровођењу различитих приоритетних реформи
• Јачање капацитета Владе и приватног сектора за ефикасно спровођење одрживих реформи
• Подршку Владиним институцијама и приватном сектору у праћењу реализације реформских иницијатива

Спровођење ових активности уштедеће уложено време и средства домаћих привредника и помоћи Влади да буде ефикаснија. Пројектне активности ће помоћи привреди у привлачењу неопходних инвестиција, а последично, привреда ће бити у могућности да се успешно такмичи на светском економском тржишту. Свеобухватна реформа водиће и ка извозно оријентисаном економском расту и повећању запослености.