Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
29.01.2015.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja je petogodišnja inicijativa pokrenuta u januaru 2011. godine. Cilj projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije da poveća konkurentnost domaće ekonomije i privatnog sektora. Projekat će obezbediti stručnu pomoć, treninge i druge vrste podrške u cilju poboljšanja poslovnog okruženja, održavanja makroekonomske stabilnosti i daljeg razvoja finansijskog tržišta. Projekat se sprovodi na osnovu prioriteta koje ima Vlada Republike Srbije i privreda.

Ministarstvo privrede i USAID BEP Projekat sarađuju na sprovođenju Strategije za razvoj preduzetništva i konkurentnosti za period 2015-2020. godine sa Akcionim planom za 2015-2016. godinu i na unapređenju uslova finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Projekat za bolje uslove poslovanja sastoji se od tri glavne komponente:

1. „Regulatorna reforma u privredi“ ima za cilj unapređenje zakona, propisa i institucija, kao i poboljšanje kapaciteta regulatornih tela za sprovođenje analiza uticaja propisa, podsticanje dijaloga javnog i privatnog sektora i primenu zakona.
2. „Makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama“ će pomoći Vladi Republike Srbije u primeni novih odredaba u fiskalnoj odgovornosti, poboljšanju budžetiranja, povećanju transparentnosti i javnosti rada, jačanju upravljanja javnim dugom i poboljšanju ekonomske analize i predviđanja.
3. „Razvoj finansijskog tržišta“ ima za cilj unapređenje regulatornog okvira za nebankarske institucije, kapaciteta za jačanje i širenje tržišta kapitala, kao i uslova za razvoj upravljanja finansijskim rizicima.

Strateški pristup projekta je da pomogne vladinim institucijama da blisko sarađuju sa privatnim sektorom i nezavisnim ekspertima u cilju postizanja reformi koje će poboljšati konkurentnost privrede. Koraci u reformskom procesu uključuju:

• Određivanje prioritetnih reformi u saradnji sa privredom, uključujući ankete privrednika i praćenje i merenje rezultata reformi
• Podizanje svesti o potrebi za reformama kroz jačanje dijaloga i edukaciju
• Ostvarivanje partnerstva sa Vladinim institucijama u planiranju i sprovođenju različitih prioritetnih reformi
• Jačanje kapaciteta Vlade i privatnog sektora za efikasno sprovođenje održivih reformi
• Podršku Vladinim institucijama i privatnom sektoru u praćenju realizacije reformskih inicijativa

Sprovođenje ovih aktivnosti uštedeće uloženo vreme i sredstva domaćih privrednika i pomoći Vladi da bude efikasnija. Projektne aktivnosti će pomoći privredi u privlačenju neophodnih investicija, a posledično, privreda će biti u mogućnosti da se uspešno takmiči na svetskom ekonomskom tržištu. Sveobuhvatna reforma vodiće i ka izvozno orijentisanom ekonomskom rastu i povećanju zaposlenosti.