Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
20.03.2016.

Национални прописи који упућују на српске стандарде од сада се, помоћу само неколико кликова, могу наћи на једном месту – на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије (www.iss.rs)

Привредници, као корисници прописа и стандарда, доносиоци прописа, али и сви остали који желе да буду редовно информисани о тренутно важећим националним прописима у Републици Србији који садрже позивања на српске стандарде, од сада ажурне информације о тим документима, на врло свеобухватан начин, могу да нађу на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије.

Наиме, поред комплетног списка и текстова европских директива које су преузете у национално законодавство и линкова ка стандардима на које се позивају, који су и до сада били доступни на интернет презентацији Института, на истом месту сада се налази и листа од готово 250 прописа који садрже позивања на српске (SRPS) стандарде, уз линкове ка њима.

Ова база је веома важна јер је конкурентност српских предузећа уско повезана са њиховом способношћу да, у складу са захтевима одговарајућих техничких прописа и стандарда, произведу квалитетне и безбедне производе.

Као предуслов за такву производњу неопходан је ефикасан и међународно признат систем инфраструктуре квалитета. У Србији је успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета која је у функцији сервиса домаћој привреди. Тиме је привредницима омогућено да испуне захтеве тржишта у погледу квалитета робе коју пласирају, лакши и једноставнији извоз робе, а потрошачима гарантује безбедност производа које купују.
Србија је ускладила већи део законодавства, стандарда и техничких прописа у овој области са законодавством ЕУ. До сада је преузето 97 одсто стандарда и око 75 одсто техничких прописа. Ова област у преговарачком процесу оцењена је као једна од најусаглашенијих.

Ова активност Института за стандардизаицју Србије део је Програма Владе Србије Година предузетништва.