Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
24.07.2015.

Савет за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност одржао је данас прву седнцу у Влади Србије.

Ово тело је формирано са циљем да се обезбеди ефикасна координација активности на спровођењу Стратегије за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности.

„Стварање услова за развој овог сектора захтева широко ангажовање великог броја министарстава и органа државне управе, као и привредника и стручних удружења. Успешност спровођења Стратегије зависиће највише од спремности свих нас да преузмемо иницијативу и одговорност за спровођење плнираних мера. Сектор малих и средњих предузећа је кључан за бољу економску будућност наше земље и зато не смемо да дозволимо да ова Стратегија, као многе друге у прошлости, остане мртво слово на папиру“, рекао је министар привреде и председник Савета за мала и средња предузећа Жељко Сертић.

Полазећи од чињенице да више 99 одсто свих привредних субјеката у нашој земљи припадају сектору малих и средњих предузећа, као и значаја приватне предузетничке иницијативе за унапређење привредне активности и економског развоја, Влада је у марту 2015. године усвојила Стратегију за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године и План имплементације за 2015. са пројекцијом за 2016. годину.

Стратегија је усмерена на унапређење пословног окружења, приступа изворима финансирања и новим тржиштима, развој људских ресурса, јачање одрживости и конкурентности и промоцију и подстицај социјалном предузетништву и предузетништву код жена и младих.