Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
13.12.2016.

Накнадни рок од 30 дана за достављање ревизорског извештаја, које је Министарство привреде дало купцу Радио-телевизије Крагујевац Радоици Милосављевићу, истиче 21. децембра ове године, након чега ће, 22. децембра уследити контрола Министарства. У случају да Купац не достави ревизорски извештај,  Министарство ће наплатити  банкарску гаранцију у износу од 150.000 евра. Уговор се сматра раскинутим ако Купац ни у накнадном року не достави банкарску гаранцију и не поштује обавезу располагања имовином и капиталом.

Министарство привреде, по Закону о приватизацији није имало правног основа за предузимање мера наплате банкарске гаранције и раскида Уговора, пре него што се остави накнадни рок купцу, осим у случају неиспуњавања уговорне обавезе која захтева обезбеђивање континуитета у производњи медијских садржаја. С тим у вези, важно је напоменути да се очекује извештај Регулаторног тела за електронске медије о континуитету у производњи медијских садржаја.

Такође, ради разјашњења појединих недоумица, Министарство привреде је у случају приватизације РТВ Крагујевац, као и осталих медија, спроводило и спроводи све законом предвиђене контроле како би се утврдило да ли је купац капитала извршио све преузете обавезе.